Get Adobe Flash player
เมนูหลัก
พฤษภาคม 2022
อา พฤ
« ก.ย.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
ลิ้งค์ภายนอก

ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 80240 โทรศัพท์ 075-702363 โทรสาร 075702363 เว็บไซต์ www.sinpun.ac.th อีเมล sinpun2555@gmail.com


https://goo.gl/maps/C8ydNbcaYEEhXC5o9
8.250521326496859,99.29028475661423ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก (ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน 384 คน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๓ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนพนมเบญจา โดยความต้องการของประชาชนท้องถิ่น เพื่อให้มีการเรียนในระดับมัธยมศึกษา   เริ่มเปิดทำการสอนในปีการศึกษา ๒๕๓๑ มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน จำนวน ๔๘ คน ครูที่ทำการสอนเป็นครูที่มาจากโรงเรียนพนมเบญจา โดยหมุนเวียนกันประมาณ ๖ คน และมีผู้ดูแลประจำหน้าที่หัวหน้าสาขา ๑ ท่าน  ต่อมากรมสามัญศึกษาได้จัดสรรอัตราครูให้กับสาขา ๒ ตำแหน่ง ใช้อาคารสถานที่โรงอาหารของโรงเรียนบ้านควนกลาง  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเขาพนม เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านควนกลาง ๒ ปีการศึกษา โรงเรียนสามารถหาที่ในการจัดตั้งโรงเรียนได้  จึงปรับปรุงพื้นที่บางส่วนสำหรับอาคารชั่วคราว ๔ ห้องเรียน พื้นดินอัดแน่น หลังคามุงกระเบื้อง พื้นซีเมนต์ จำนวน ๑ หลัง และห้องส้วม จำนวน ๑ หลัง ๓ ที่ โดยใช้วัสดุที่ขอบริจาค กำลังคนในการก่อสร้างจากประชาชนในท้องถิ่น และนักการภารโรงจากโรงเรียนพนมเบญจามาช่วยกัน

ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๓๓ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์   เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๓ ตั้งอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสินปุน ร.๑๒ ซึ่งโรงเรียนได้ขออนุญาตใช้ที่ดินดังกล่าวจากกรมป่าไม้  และได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่เป็นเวลา ๓๐ ปี

ปรัชญาโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 
             ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

คำขวัญโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 
พากเพียร เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน

สีประจำโรงเรียน
เขียว-ขาว

อัตลักษณ์
สินปุนร่มรื่น  ผู้คนน่ารัก

เอกลักษณ์
ยิ้มไหว้ทักทายกัน
ตราประจำโรงเรียน

เป็นรูปช้างเผือกและรัศมีเปล่งประกายอยู่บนอักษรย่อ ส.ค.
ช้างเผือก
หมายถึง ความยิ่งใหญ่แหล่งกำเนิดของช้างคู่บารมี รัชกาลที่ ๙
รัศมีเปล่งประกาย
หมายถึง แสงสว่างและความเจริญก้าวหน้า ของการจัด การศึกษา ในท้องถิ่นนี้

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียนคือ “ดอกบานบุรี” อันแสดงให้เห็นถึง ความแบ่งบานของสติปัญญาและคุณธรรมความดี ตลอดจนเกียรติภูมิ ของเหล่าชาวสินปุนคุณวิชญ์ที่แผ่กระจายไปทั่วสารทิศ เปรียบเสมือนดังชื่อ "ดอกบานบุรี"บุคคลสำคัญผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน

๑. นายชะลอ     นครินทร์        อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา ๔
๒. นายประสาร นวลศรี           อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพนมเบญจา
๓. นายสุพัฒน์ชัย บุญปถัมภ์     หัวหน้าโรงเรียนสาขาของโรงเรียนพนมเบญจา
๔. นายวิเชียร    เครือจันทร์     อดีตกำนันตำบลสินปุน
๕. นายสมบูรณ์  เครือจันทร์     อดีตกำนันตำบลสินปุน
๖. นายเฉลียว    ไกรนรา         ผู้บริจาคที่ดินก่อตั้งโรงเรียน
๗. นายคำนึง     บุญทอง         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหาร


Share to