ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชื่อนักเรียน : นายวิสิทธิ์ คชสิทธิ์ และ นายจุฬา สุขดำ
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2566,20:46   อ่าน 31 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกระบี่ ของนักเรียนปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : นักเรียนปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2565,11:01   อ่าน 56 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ชาตะไคร้ใบเตยหอม ผงกล้วยน้ำว้าดิบ ผงมะละดิบ ผลงานจากการเรียนรู้ของผู้เรียน
ชื่อนักเรียน : ผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,14:15   อ่าน 124 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แผนผังความคิด (Mind Mapping) เรื่อง การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว (ครูผู้สอน นายสมชัย ลีสุรพงศ์)
ชื่อนักเรียน : ผลงานแผนผังความคิด (Mind Mapping) นักเรียนชั้น ม.5 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2565,11:41   อ่าน 171 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ภูมิปัญญาเล่นหนังตะลุง
ชื่อนักเรียน : นายวชิรวิทย์ สุปินบุตร
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2565,23:03   อ่าน 149 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ภูมิปัญญาแกะรูปหนังตะลุง
ชื่อนักเรียน : นายวชิรวิทย์ สุปินบุตร
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2565,22:59   อ่าน 196 ครั้ง