กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมชัย ลีสุรพงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0862994858
อีเมล์ : somchai@sinpun.ac.th