ข่าวสารผลงานของนักเรียนและครูด้านทักษะฯและด้านวิชาการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
ผลงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันมายากล ม.1-ม.6 (อ่าน 89) 29 ม.ค. 66
ดาวโหลดเกียรติบัตรผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ของครูและนักเรียนโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ [กระบี่] คลิกที่นี่ (อ่าน 0) 25 ธ.ค. 65
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ (สังกัด สพม. ตรัง กระบี่) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ [กระบี่] ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลฯ (อ่าน 0) 01 ธ.ค. 65