.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ www.sinpun.ac.th

 
 
 
ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 23 ตุลาคม 2562
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.249.234
คุณเข้าชมลำดับที่ 855,574
 


  หน้าหลัก    งานรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 
งานรับนักเรียนปีการศึกษา 2560
 

 

เอกสารประกาศ (.pdf)

วัน เดือน ปี

เวลา

รายการปฏิบัติ

หมายเหตุ

๑,๗,๘

กุมภาพันธ์๒๕๖๐

๐๙.๐๐น เป็นต้นไป

ออกแนะแนว นักเรียน ป.๖ ในและนอกเขตพื้นที่บริการ เพื่อเข้าเรียนในชั้น ม.๑

สอบคัดเลือก ม.๑ และ ม.๔

ใน ๕ วิชาหลัก คือ

๑.คณิตศาสตร์

๒.วิทยาศาสตร์

๓.ภาษาไทย

๔.สังคมศึกษา

๕.ภาษาอังกฤษ

๑๕-๑๗

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

-รับสมัครนักเรียน ม.๓ (โควตา) โรงเรียนเดิม เข้าเรียนระดับชั้น ม.๔

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภทโควตา ม.๑ และ ม.๔

๒๗-๓๐

มีนาคม ๒๕๖๐

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

-รับสมัครนักเรียน  ม.๑ และ ม.๔ 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ

๒ เมษายน ๒๕๖๐

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

-สอบคัดเลือกนักเรียน ม.๑ และ ม.๔

๕ เมษายน ๒๕๖๐

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

-ประกาศผลและรายงานตัว ม.๑ และ ม.๔

๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

-มอบตัว นักเรียน ม.๑ และ ม.๔

( ม.๑ จ่ายเงินปรับพื้นฐาน ค่าอาหารและเอกสาร  คนละ ๒๐๐ บาท)

๙,๑๑,๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๐๘.๐๐ -๑๖.๐๐ น.

- นักเรียนใหม่ ม.๑ เรียนปรับพื้นฐาน

๑๕ พ.ค.๒๕๖๐

๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป

-ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เปิดภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๐

-นักเรียนลงทะเบียนวิชาเรียนและทำความสะอาดห้องเรียน

       

 เกณฑ์พิจารณา รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

-นักเรียนต้องนำผลคะแนน O-NET ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ๒๐ รวมกับคะแนนสอบของ

  โรงเรียน ๕ วิชาหลัก  ร้อยละ ๘๐ ไปยื่น ประสงค์จะสมัครเข้าเรียน

-นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ให้ถือว่าคะแนน  O-NET เป็นศูนย์

-ให้รับนักเรียนที่จบ ม.๓ มีศักยภาพจากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

-ในกรณีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่า ๒.๐๐ และสูงกว่า ๑.๕๐ ให้โรงเรียนประเมินจากความสามารถพิเศษ  เช่น ดนตรี กีฬา  ศิลปะ  ให้ชัดเจน

 

งานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

 

 

กำหนดการรับสมัครนักเรียนโควตา นักเรียนม.๓ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. ๔

 

แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

คุณสมบัติด้านการเรียน

ได้เกรดเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน   วิทยาศาสตร์  ๒.๕ ขึ้นไป   คณิตศาสตร์ ๒.๕ ขึ้นไป

เกรดเฉลี่ยรวม ๓.๐ ขึ้นไป

แผนการเรียนอังกฤษ-ไทย-สังคม

ได้เกรดเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน   รวม ๒.๐ ขึ้นไป

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1.       ใบรับรองผลการเรียน ๕ ภาคเรียน

2.       ใบรับรองความประพฤติ

3.       รูปถ่ายขนาด ๑.๕   จำนวน ๔ รูป

4.       สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา-มารดาและผู้ปกครอง  จำนวน ๓ ฉบับ  ( พร้อมรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น )

 

 
 
 

 
 

ใส่ Code ที่ต้องการ

 
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
หมู่ 3 ตำบล สินปุน อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่
Tel : 075-702363  Fax : 075-702363
Email : sinpun2555@gmail.com