.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ www.sinpun.ac.th

 
 
 
ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 23 ตุลาคม 2562
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.249.234
คุณเข้าชมลำดับที่ 855,578
 


  หน้าหลัก    ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
 

 

    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

            โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 80240 โทรศัพท์ 075-702363 โทรสาร 075702363 
 


แผนที่โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

E-Mail: sinpun2009@hotmail.com 
Website: http://www.sinpun.ac.th

 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
            โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๓ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนพนมเบญจา โดยความต้องการของประชาชนท้องถิ่น เพื่อให้มีการเรียนในระดับมัธยมศึกษา   เริ่มเปิดทำการสอนในปีการศึกษา ๒๕๓๑ มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน จำนวน ๔๘ คน ครูที่ทำการสอนเป็นครูที่มาจากโรงเรียนพนมเบญจา โดยหมุนเวียนกันประมาณ ๖ คน และมีผู้ดูแลประจำหน้าที่หัวหน้าสาขา ๑ ท่าน  ต่อมากรมสามัญศึกษาได้จัดสรรอัตราครูให้กับสาขา ๒ ตำแหน่ง ใช้อาคารสถานที่โรงอาหารของโรงเรียนบ้านควนกลาง  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเขาพนม เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านควนกลาง ๒ ปีการศึกษา โรงเรียนสามารถหาที่ในการจัดตั้งโรงเรียนได้  จึงปรับปรุงพื้นที่บางส่วนสำหรับอาคารชั่วคราว ๔ ห้องเรียน พื้นดินอัดแน่น หลังคามุงกระเบื้อง พื้นซีเมนต์ จำนวน ๑ หลัง และห้องส้วม จำนวน ๑ หลัง ๓ ที่ โดยใช้วัสดุที่ขอบริจาค กำลังคนในการก่อสร้างจากประชาชนในท้องถิ่น และนักการภารโรงจากโรงเรียนพนมเบญจามาช่วยกัน 

             ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๓๓ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์   เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๓ ตั้งอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสินปุน ร.๑๒ ซึ่งโรงเรียนได้ขออนุญาตใช้ที่ดินดังกล่าวจากกรมป่าไม้  และได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่เป็นเวลา ๓๐ ปี 
 


 


ปรัชญาโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 
             ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

คำขวัญโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 
             พากเพียร เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน 

สีประจำโรงเรียน
   
            เขียว-ขาว 

อัตลักษณ์   
            สินปุนร่มรื่น  ผู้คนน่ารัก

เอกลักษณ์   
            ยิ้มไหว้ทักทายกัน


ตราประจำโรงเรียน

      เป็นรูปช้างเผือกและรัศมีเปล่งประกายอยู่บนอักษรย่อ ส.ค. 
ช้างเผือก 
     หมายถึง ความยิ่งใหญ่แหล่งกำเนิดของช้างคู่บารมี รัชกาลที่ ๙ 
รัศมีเปล่งประกาย 
      หมายถึง แสงสว่างและความเจริญก้าวหน้า ของการจัด การศึกษา ในท้องถิ่นนี้

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

            ดอกไม้ประจำโรงเรียนคือ “ดอกบานบุรี” อันแสดงให้เห็นถึง ความแบ่งบานของสติปัญญาและคุณธรรมความดี ตลอดจนเกียรติภูมิ ของเหล่าชาวสินปุนคุณวิชญ์ที่แผ่กระจายไปทั่วสารทิศ เปรียบเสมือนดังชื่อ "ดอกบานบุรี"

บุคคลสำคัญผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน

๑. นายชะลอ     นครินทร์        อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา ๔ 
๒. นายประสาร นวลศรี           อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพนมเบญจา 
๓. นายสุพัฒน์ชัย บุญปถัมภ์     หัวหน้าโรงเรียนสาขาของโรงเรียนพนมเบญจา 
๔. นายวิเชียร    เครือจันทร์     อดีตกำนันตำบลสินปุน 
๕. นายสมบูรณ์  เครือจันทร์     อดีตกำนันตำบลสินปุน 
๖. นายเฉลียว    ไกรนรา         ผู้บริจาคที่ดินก่อตั้งโรงเรียน 
๗. นายคำนึง     บุญทอง         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหาร

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใส่ Code ที่ต้องการ

 
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
หมู่ 3 ตำบล สินปุน อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่
Tel : 075-702363  Fax : 075-702363
Email : sinpun2555@gmail.com