สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
เป็นรูปช้างเผือกและรัศมีเปล่งประกายอยู่บนอักษรย่อ ส.ค.

ช้างเผือก
หมายถึง ความยิ่งใหญ่แหล่งกำเนิดของช้างคู่บารมี รัชกาลที่ ๙

รัศมีเปล่งประกาย
หมายถึง แสงสว่างและความเจริญก้าวหน้า ของการจัด การศึกษา ในท้องถิ่นนี้