ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ / นักเรียน (ชุดนักเรียน) กลุ่มบริหารงาน 4 กลุ่มงาน
15 พ.ค. 66 เรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
เรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ใต้อาคารบานบุรี / นักเรียน (ชุดนักเรียน) กลุ่มบริหารวิชาการ
12 พ.ค. 66 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมระดับ ม.4
วัดมะม่วงเอน / ชุดสีขาว กลุ่มบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)
11 พ.ค. 66 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมระดับ ม.4
วัดมะม่วงเอน / ชุดสีขาว กลุ่มบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)
09 พ.ค. 66 ถึง 09 มี.ค. 66 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมระดับ ม.1
วัดมะม่วงเอน / ชุดสีขาว กลุ่มบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)
01 เม.ย. 66 รายงานตัว/มอบตัว และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
รายงานตัว/มอบตัว และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ใต้อาคารบานบุรี / นักเรียน (ชุดนักเรียน) กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มี.ค. 66 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ใต้อาคารบานบุรี / ชุดสุภาพ กลุ่มบริหารวิชาการ
25 มี.ค. 66 สอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
สอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ม.1 สอบที่ อาคารเฟื่องฟ้า
ม.4 สอบที่ อาคารพิกุลและอาคารบานบุรี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ม.1 สอบที่ อาคารเฟื่องฟ้า ม.4 สอบที่ อาคารพิกุลและอาคารบานบุรี นักเรียน (แต่งชุดนักเรียน) กลุ่มบริหารวิชาการ
15 มี.ค. 66 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ / นักเรียน (ชุดนักเรียน) กลุ่มบริหารวิชาการ (งานรับนักเรียน)
14 มี.ค. 66 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ / นักเรียน (ชุดนักเรียน) กลุ่มบริหารวิชาการ (งานรับนักเรียน)
13 มี.ค. 66 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ / นักเรียน (ชุดนักเรียน) กลุ่มบริหารวิชาการ (งานรับนักเรียน)
12 มี.ค. 66 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ / นักเรียน (ชุดนักเรียน) กลุ่มบริหารวิชาการ (งานรับนักเรียน)
11 มี.ค. 66 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ / นักเรียน (ชุดนักเรียน) กลุ่มบริหารวิชาการ (งานรับนักเรียน)
10 มี.ค. 66 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมระดับ ม.1
วัดมะม่วงเอน / ชุดสีขาว กลุ่มบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)
08 มี.ค. 66 กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบประกาศนียบัตรและงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565
หอประชุมทองกวาว/ครู(ผ้าไทยพื้นเมือง), นักเรียน(ชุดนักเรียน) กลุ่มบริหารงานวิชาการ
27 ก.พ. 66 ถึง 27 มี.ค. 66 กิจกรรมทำบุญประจำปี โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
กิจกรรมทำบุญประจำปี โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ (ขึ้นแปดค่ำ เดือนสี่)
บริเวณตำหนักปู่ทวดยอดน้ำบันดาลกาล กลุ่มบริหารทั่วไป
22 ก.พ. 66 กิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

กิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
ค่ายพักแรม กองพันทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธินแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ กลุ่มบริหารวิชาการ (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
21 ก.พ. 66 กิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
กิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
ค่ายพักแรม กองพันทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธินแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ กลุ่มบริหารวิชาการ (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
20 ก.พ. 66 ถึง 22 มี.ค. 66 กิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
กิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
ค่ายพักแรม กองพันทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธินแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ กลุ่มบริหารวิชาการ (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
01 ธ.ค. 65 การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ [กระบี่] ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล,โรงเรียนเมืองกระบี่,โร

เข้าร่วมการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ [กระบี่]
ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล,โรงเรียนเมืองกระบี่,โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง,และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ระหว่างวันที่ 29,30 พฤศจิกายน 1,2,19,และ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล,โรงเรียนเมืองกระบี่,โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง,และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม.ตรัง กระบี่
30 พ.ย. 65 ถึง 30 ธ.ค. 65 การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ [กระบี่] ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล,โรงเรียนเมืองกระบี่,โร

การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ [กระบี่]
ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล,โรงเรียนเมืองกระบี่,โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง,และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่ 29,30 พฤศจิกายน 1,2,19,และ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล,โรงเรียนเมืองกระบี่,โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง,และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม.ตรัง กระบี่
29 พ.ย. 65 การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ [กระบี่] ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล,โรงเรียนเมืองกระบี่,โร

การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ [กระบี่]
ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล,โรงเรียนเมืองกระบี่,โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง,และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ระหว่างวันที่ 29,30 พฤศจิกายน 1,2,19,และ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล,โรงเรียนเมืองกระบี่,โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง,และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม.ตรัง กระบี่
24 พ.ย. 65 ถึง 25 พ.ย. 65 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของเครือข่าย เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสินปุนโคกหารพรุเตียว
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของเครือข่าย เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสินปุนโคกหารพรุเตียว 
หอประชุมทองกวาว โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสินปุนโคกหารพรุเตียว
18 พ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ (หอประชุมทองกวาว) กลุ่มบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)
17 ส.ค. 65 ถึง 22 ส.ค. 65 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ปีการศึกษา 2565
หอประชุมทองกวาว/ชุดสุภาพ /นักเรียนชุดนักเรียน,พละ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มบริหารวิชาการ)
16 ส.ค. 65 กิจกรรมทัศนศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โอกาส และมวลประสบการณ์ คือ สิ่งที่โรงเรียนต้องจัดสรรให้กับนักเรียน
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา และพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา /ชุดสุภาพ /นักเรียนชุดพละ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กลุ่มบริหารวิชาการ)
15 ส.ค. 65 ทอดผ้าเพื่อการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 33 ปี
ทอดผ้าเพื่อการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 33 ปี JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ณ หอประชุมทองกวาว โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
14 ส.ค. 65 "เลี้ยงน้ำชา รินน้ำใจ ตั้งกองผ้าป่า 33 ปีสินปุน" เพื่อสมทบทุนพัฒนาการศึกษาและปรับภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
"เลี้ยงน้ำชา  รินน้ำใจ  ตั้งกองผ้าป่า  33 ปีสินปุน" เพื่อสมทบทุนพัฒนาการศึกษาและปรับภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ณ หอประชุมทองกวาว โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
27 ก.ค. 65 กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ หอประชุมทองกวาว โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ / ครูและบุคลากรทางการศึกษาชุดปกติขาวหรือชุดสุภาพเสื้อสีเหลือง นักเรียนชุดนักเรียน โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
27 ก.ค. 65 กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2565
ณ หอประชุมทองกวาว โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ / ครูและบุคลากรชุดสุภาพ นักเรียนชุดนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 ก.ค. 65 ถึง 28 ก.ค. 65 นำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับจังหวัดกระบี่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ / ชุดกีฬา (ชุดวอร์ม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ
21 ก.ค. 65 รับการตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมสมถวิล / ชุดผ้าเต๊ะ (สีน้ำเงิน)งานศรร.ของโรงเรียน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ก.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องสอบ/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ก.ค. 65 ถึง 12 ก.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ห้องสอบ / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ก.ค. 65 ถึง 14 ก.ค. 65 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาจังหวัด (กีฬาเปตอง)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่/ชุดกีฬา (ชุดวอร์ม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ
01 ก.ค. 65 พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง / ชุดลูกเสือ-เนตรนารี งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ